KONTAKT

km.szerszen@wp.pl

km.szerszen.islandia@gmail.com
Kilka Słów o Nas


Klub Motocyklowy " SZERSZEŃ " powstał aby łączyć motocyklistów jako ludzi dla których liczy się pasja i dobra zabawa . Pragniemy zrobić wszystko aby poprawić wizerunek Motocyklisty w społeczeństwie a nie toczyć wojny między Bracią Motocyklową . Klub Motocyklowy " SZERSZEŃ " nie uznaje podziałów politycznych i wyznaniowych , nie interesuje nas polityka i walka o dominację pomiędzy Klubami Motocyklowymi. Przynależność do Stowarzyszenia czy też Klubu w każdej jego formie jest indywidualną sprawą każdego pasjonata motocykli. Potępiamy rozwiązania siłowe i wszelkie próby nacisku . Stoimy na stanowisku , że Motocyklista to człowiek wolny i ma prawo do samostanowienia . Szanowani będziemy szanować .Historia Ruchu Motocyklowego w Morągu sięga lat 80-tych- itd.......................................................
Przyszedł czas zmian . Zbieramy się i postanawiamy zarejestrować Stowarzyszenie Motocyklowe . Początkowo nie mamy aspiracji do bycia Klubem Motocyklowym . Ustalamy nazwę stowarzyszenia i wybór pada na Szerszenia . Tegoż Szerszenia wpisujemy w godło stowarzyszenia . Przechodzimy przez całą procedurę rejestracyjną bez większych problemów . W roku 2008 powstaje Morąskie Stowarzyszenie Motocyklowe „ SZERSZEŃ ” .

Mając rozpoznanie Sceny Motocyklowej w Polsce swoje kroki kierujemy w stronę Warmińsko-Mazurskiej Strefy Neutralnej . Rok 2010 SZERSZENIE zostają przyjęte w szeregi klubów WMSN .


Data 20-08-2011 r przynosi ze sobą wielkie zmiany i pozostaje na trwałe wpisana w historię SZERSZENI . Od tej pory zmieniamy nasze zapatrywanie na utożsamianie się z Klubem Motocyklowym i odchodzimy od zasad Stowarzyszenia . Przechodzimy reorganizację strukturalną i osobową .
Od 2012 roku wizualnej zmianie ulega też godło , jednak nadal pozostaje nim „ SZERSZEŃ ”.
Wiosną 2012 z klubu odchodzi „ Niekoniecznie ” z własnej woli reszta z „Tych” co nie rozumieją i „Ci” których nie można zrozumieć . Z „ EKIPY ” tworzącej „ MORĄSKIE Stowarzyszenie Motocyklowe SZERSZEŃ ” powstaje Klub Motocyklowy „ SZERSZEŃ ”.


08 października 2011 roku doprowadzamy do spotkania się w Ciechanowie Rady Warmińsko-Mazurskiej Strefy Neutralnej oraz Rady Koordynacyjnej Polskiego Ruchu Motocyklowego w zakresie wzajemnej współpracy na rzecz promowania pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie oraz przyjaźni wszystkich organizacji motocyklowych.


Decyzją Rady SZERSZENI z dnia 17.11.2012 roku na plecach naszych kamizelek jako jeden z pierwszych Klubów Motocyklowych w Polsce umieszczamy naszywkę z symbolem KM ( KLUB MOTOCYKLOWY ) . Podkreślamy tym naszą odmienność oraz niechęć do polityki w życiu motocyklowym .
Przyjmując własne- „ luźne ” zasady funkcjonowania pozostajemy 99 % Klubem Motocyklowym .
W takiej kolejności widzimy swój świat - Rodzina .Dom . Klub .

Jesienią 2014 roku nieśmiało zaczyna kiełkować pomysł utworzenia oddziału KM SZERSZEŃ na obcej ziemi .
Grupa zapaleńców otrzymała zielone światło do przygotowania sobie gruntu . I tak się to toczyło do dnia 5 lutego 2015 roku . Wtedy to : Decyzją KM SZERSZEŃ POLSKA po uzyskaniu akceptacji wiodących Klubów Motocyklowych na terenie Islandii utworzony został
PROSPECT CHAPTER KM SZERSZEŃ ICELAND .
Utworzenie CHAPTERU zobligowało nas do korekty obszycia kamizelek i tak też uczyniliśmy .W tymże samym roku 2015 KM SZERSZEŃ POLSKA oraz Chapter KM SZERSZEŃ ICELAND zostały przyjęte do rodziny klubów POLSKIEGO RUCHU MOTOCYKLOWEGO . Przystępując do PRM pozostaliśmy w szeregach
WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ STREFY NEUTRALNEJ .

Decyzją Klubu Motocyklowego SZERSZEŃ POLSKA z końcem roku 2015 zmianie ulega status PROSPECT CHAPTER KM SZERSZEŃ ICELAND na CHAPTER KM SZERSZEŃ ICELAND . SZERSZENIE z krainy „ Lodu i Ognia ” w pełni zapracowały sobie na tę zmianę .

Z dniem 19 lipca 2016 roku KLUB MOTOCYKLOWY SZERSZEŃ POLSKA z własnej woli opuścił szeregi klubów WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY NEUTRALNEJ . Nadal popieramy ideę WMSN stworzoną przez jej założycieli .
Nasza historia zapisuje dalej nowe karty ........................................................... .