ZA ZACHOWANIE NIEGODNE CZŁONKA KLUBU MOTOCYKLOWEGO
ORAZ BRAK POSZANOWANIA DLA ZASAD NA KTÓRYCH OPARTE JEST FUNKCJONOWANIE KLUBÓW MOTOCYKLOWYCH
STATUS – BAD STANDING –
OTRZYMUJE „ JACEK ” --